دریانوردان 

برای دریا نودران ایرانی همه با هم دعا کنیم .

اشتراک گذاری این مطلب!

اسلام دین کامل 

آیا میدانید پلیس کودک از کی مطرح شده است ؟

برای اولین بار چند سال پیش “دلماس مارتی “در علم حقوق این بحث را مطرح کرد و این نظر رو داشتند که اگر بخواهیم جرم و بزه کاری از جامعه رخت بربندد باید “سیاست های جناحی بزرگ” را فکر کنیم .ولی اسلام عزیزمان ۱۴۰۰ سال پیش بهتر از این نظریه رو داشته که از اولین و مهمترین آن نماز است .

ان الصلاه تنهی عن الفحشا و المنکر .

اشتراک گذاری این مطلب!

سلبریتی ها 

  1. متاسفم برای کشور عزیزم ایران و پرچم مقدس کشورم که سلبریتی هایی اینچنین دارد که فقط در فکر پر کردن جیب خود هستند .#پرچم_ایران


اشتراک گذاری این مطلب!

#پرچم_ایران

ای ایران ای مرز پر گهر

ای خاکت سر چشمه ی هنر

دور از تو اندیشه بدان

پاینده مانی و جاودان

خدایا  به حق صاحب کشورمان امام رضا (ع)دشمنان ملتمان ایران اسلامی را نابود بفرما.

#پرچم_ایران

اشتراک گذاری این مطلب!

نماز

خدایا از تو نمازی با حضور قلب می خواهم تا من هم طعم شیرین عبادت را بچشم .

اشتراک گذاری این مطلب!